Школи

НАПРАВЛЕНИЕ ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Фолклорен ансамбъл „Траянци”-  за деца и ученици от 7 до 14 години с ръководители Христо Шейтанов, Веселина Шейтанова, Митко Костов, Начо Влайков

Школа  „Приложни изкуства” -   за деца и ученици от 6 до 13 години, с раководител Юлия Славова

Школа „Живопис” - за деца и ученици от 6 до 13 години, с ръководител Тошо Стефанов

Школа „Малка пластика” - за деца и ученици от 6 до 13 години с ръководител Слави Славов

Школа по латиноамерикански  танци - за деца и ученици до 6 до 19 години с ръководител Цветанка Владева

Мажоретен състав  – за ученички от  12  до 19 години с ръководител Цветанка Владева

Школа за фолклор на етносите – за ученици от 9 до 19 години, с ръководител Розалина Карамалакова

Художествено ателие „Галерия” – за деца и ученици от 6 да 19 години, с ръководител Петко Жеков

 

НАПРАВЛЕНИЕ НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Школа „Звездна работилница” – за деца и ученици от 6 до 7 години, с ръководител Надя Кискинова

Школа „Небесен пътеводител” – за ученици от 12 до 14  години, с ръководители Надя Кискинова, Георги Бяндов

Клуб „Природоизследовател” – за ученици от 12 до 19 години, с ръководител Георги Бяндов

Беседи за Вселената – за ученици от 13 – 19 години, с ръководител Надя Кискинова

Клуб „Любители на астрономията” – за ученици от 13 до 19 години, с ръководител доц.д-р Борис Комитов

Клуб „Космическа физика” – за ученици от 10 – 12 клас, с ръководител доц. д-р Борис Комитов

 

НАПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Клуб „Дебати” – за ученици от 15 до 19 години, с ръководител Станка Стойчева

Клуб „Млад журналист” – за ученици от 14 до 19 години, с ръководител Розалина Карамалакова