Школи

 

Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приема нови участници във всички свои клубни форми и школи за новата учебна 2019 – 2020 г.
Целогодишно записване на деца и младежи в школите и клубовете на центъра.
Децата, младежите и родителите могат да подават заявления лично в сградата на ЦПЛР
- Стара Загора ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3 от 16.09. 2019 г.
Начало на заниманията за 2017 – 2018 г. – 01.10.2019 г. по график за всяка от формите.
Задължително е посочването на точен адрес, населеното място, училище или детска градина. Всяко дете или младеж може да се обучава най-много в 3 форми.
Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите.
Участието във всички форми е безплатно.

 

Клубни форми и школи
Направление Изкуство и култура


Фолклорен ансамбъл „Траянци” - деца от 7 до 14 г. и младежи от 14 до 19 г. с ръководител Росица Христова
Фолклорна певческа формация „Китчица” – деца от 7 до 18 г. с ръководител Милена Паунова
Школа за изучаване на народни инструменти – тамбура и гъдулка - деца от 10 – 14 г.  с ръководители Ани Минчева и Начо Влайков
Школа по латиноамерикански танци - деца от 6 до 14 г. с ръководител Деница Ганева
Мажоретен състав:
Парадни мажоретки – деца от 8 до 14 г.
Спортни мажоретки - девойки от 14 до 17 г. с ръководител Деница Ганева
Клуб „Хип-хоп танци” – деца от 8 до 13, младежи от 14 до 20 г. с ръководител София Нанева
Вокална студия „Траяна глас” - деца от 6 до 16 г. с ръководител Лиляна Дойчева
Театрална експериментална трупа „Тези” – младежи от 14 до 22 г. с ръководител Янчо Иванов
Детска театрална школа „Талант” - деца от 8 до 13 г. с ръководител Биляна Райнова
Литературен клуб „Без заглавие” – младежи от 12 до 20 г. с ръководител Мария Донева
Школа „Живопис” - деца от 6 до 13 г. с ръководител Тошо Стефанов
Школа „Приложни изкуства” - деца от 6 до 13 г. и младежи от 15 до 17 г. с ръководител Юлия Славова
Школа „Малка пластика” – деца от 6 до 13 г. с ръководител Слави Славов

Направление Наука, техника и технологии


Клуб „ Забавна астрономия” за деца от 7 до 14 г. с ръководител Пенка Ганчева
Клуб "Биология"- за деца от 12 до 14 г. - с ръководител Асен Анастасов
Клуб „Млад експериментатор” – деца от 10 до 13 г. с ръководител Мариана Стоянова
Клуб „Авиомоделизъм” за деца и младежи от ..................... с ръководител.............................

Направление „Гражданско образование”


Младежки общински съвет – младежи от 15 до 20 г. с ръководител Искра Иванова
Клуб „Млад журналист” - младежи от 13 до 19 г. с ръководител Розалина Карамалакова
Клуб „Дебати” - младежи от 15 до 19 г. с ръководител Станка Стойчева
Общински детски съвет – деца от 12 до 14 години с ръководител Розалина Карамалакова

За повече информация: тел. 042 629062, 042 638698 и на www.cnki-sz.com

Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приема и подкрепя индивидуалността на всяко дете или ученик и разнообразието от потребности на всички деца и младежи.

Заповядайте!