Общински детски съвет

rozalina karamalakovaОбщински съвет на децата – ръководител Розалина Карамалакова

Представителство на децата във възрастта от 12 до 14 години от всяко училище в Съвета на децата.Започна дейността си през 2017г.

Съвременното виждане за реализиране на идеята за пълноценно използване на свободното време на учениците се базира на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Работата на Съвета на децата е съставна част от системата на образование и възпитание на децата и подрастващите. Тя се провежда в свободното им от училище време с цел развитие на интересите и способностите на личността и изграждане на качества, удовлетворяване на нейните потребности от познание, общуване, практическа дейност, възстановяване на силите и укрепване на здравето.

Основна цел е лобирането за защита на децата, запазване на семейството, борба със заплахите в интернет.

Изграждане на активна гражданска позиция и популяризиране на спорта и туризма, благотворителността


Целенасочената работа с децата осигурява поне четири гарантирани резултата:
• децата се учат колко и каква отговорност носят самите те за собствената си сигурност и развитие като личности;
• децата се учат пълноценно за това кои са самите те, какво желаят, какво умеят, какви са границите на общуването, какви са техните права и задължения;
• децата изграждат умения да действат като активни граждани, отговорни за своята среда и развитие, допринасяйки още в ранна възраст за организационното, културно, социално или друго развитие на своята общност и обществото като цяло;
• възрастните получават нови идеи, различни гледни точки и по-адекватни отговори на потребностите на децата.

Понятието „детско участие“ се отнася до включването на  децата в решенията, които засягат техния живот, живота на общността и обществото, в което живеят.

Детското участие предполага насърчаването на децата и младите хора да мислят за себе си, да изразяват възгледите си и да взаимодействат с околните.

  detski savet 2   detski savet1 copy