Школа „Малка пластика”

slavi-slavov
Школата съществува от 1988 година.

Създател и ръководител е Слави Славов.

„В царството на приказките сме” - така определят престоя си тук децата.


И не напразно, защото в ателието деца от 5 до 14 години, моделират от глина и други пластични материали маски, приказни герои и животни.

Изпод крехките детски пръстчета оживяват  герои от приказки, човешки фигури и всичко, което ражда  фантазията.

Напредналите малки творци работят и с твърди материали /гипс и дърво/ .

Творбите на участниците в школата са отличени с много престижни награди от национални и международни конкурси.

Глината и всички други материали за работа се осигуряват от Центъра за наука, култура и изкуство.

Обучението в школата е безплатно.

Приемат се деца през целия творчески сезон.

    plastika2   plastika