Тамбура

Тамбура – ръководител Анна Минчева

Школата е създадена през 2017 година с цел децата да усвоят инструмента, да обикнат народната музика фолклор.