etnosi1   etnosi2

За да разберем и осмислим дълбоките корени на  даден народ трябва да познаваме неговия етнос и фолклор, обичаите, които с дълбока емоция и страст пътуват през времето, за да ни учат и обогатяват нашето духовно пространство.

Когато ги проучваме, ние не само се наслаждаваме, но имаме и отговорността да осмислим и разберем, за да ги съхраним и за в бъдеще.

Клуб „Фолклор на етноси” е създаден през 2013 година. В него участват деца от 9 –14 години.

Участниците изучават народните обичаи, традиции, песни и танци на различните етноси живеещи в България.

Наученото им дава възможност да видят приятелите си от различните етноси в друга светлина, помага да разбират обичаите, да уважават празниците и да споделят традициите им.

Той има за цел да запознае децата с българските , руските, турските, ромските, полските, унгарските, гръцките и арменските културни традиции чрез представяне на битови сценки, изработване на етнически герои от глина, рисуване и пресъздаване на приказни герои и характерни облекла.

Ръководител - Розалина Карамалакова