За ученици 8-12 клас
понеделник от 18:30 часа
(курс за астрономи-любители)

За обща теоретична, практическа и наблюдателна подготовка на младежите, желаещи да участват в национални и международни изследователски програми на   ниво любители на астрономията, в астрономически лагер-школи, в астрономически конференции и олимпиади.

Провеждат се дискусии и семинари по актуални теми.

Лекциите и презентациите по курса са публикувани в    http://astronomy4all.com

Ръководители: Надя Кискинова, Георги Бяндов и доц.д-р Бопис Комитов

Астрономите и физиците в НАОП Надя Кискинова, Георги Бяндов и доц.д-р Бопис Комитов са ръководители и на индивидуалните наблюдения на астрономите-любители, интересуващи се от 

СЛЪНЦЕ и СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ
МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ
СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ
РЕДКИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ

с които участват в международен обмен на данни, с доклади и презентации в астрономически конференции и конкурси, др. проекти като истински млади изследователи.