за ученици 9-12 клас                  

За специализирана подготовка на ученици 11-12 клас за статистически методи на изследване и участници в единствения в България Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг – Стара Загора при НАОП

Ръководител: доц.д-р Борис Комитов, автор на сайта за космическото време  http://www.heliotaraxy.com