Центърът за наука, култура и изкуство е общинско звено за  реализация на общинската политика за обучение и възпитание на децата от Община Стара Загора  чрез извънкласни форми на работа.

Центърът за наука, култура и изкуство обединява дейностите на Общински детски център, НАОП „Юрий Гагарин” и Младежки дом.

Целта на обединението е на основата на добрите традиции и практики на тези звена да се създаде един център, който да има една многофункционална структура, която да организира осмислянето и ангажирането на свободното време на децата и младежите.

Да работи в посока за създаване на условия за възпитание на младите хора, ангажирането им в полезни за тях дейности, непрекъсната възможност за изява, чрез провокиране на индивидуалните им способности и интереси.

Тук всяко дете има възможност да намери място, където да развие социалните се умения, да обогати познанията си, да придобие технически сръчности.

Центърът работи за изграждане на детската личност в областта на науката, културата и изкуството и стимулира творческия потенциал на подрастващите.

Съдейства и подпомага израстването им като възпитани, организирани и отговорни личности.
Детството и ученическата възраст са най-важният и основополагащ период в живота на човека.

Ние, от Центъра за наука,култура и изкуство вярваме, че с доверие можем, заедно с децата, учениците и родителите, да направим детето творец на собственото си детство /или бъдеще/.

Нашата мисия е да възпитаваме щастливи, интелигентни, знаещи и можещи, млади хора, които да растат в хармония със себе си и околния свят.

В Центъра за наука, култура и изкуство ще помогнем на децата да развият интересите и заложбите си чрез прилагане на индивидуален подход, съобразно възможностите  и потребностите .

Нашите участници  ще могат:

 

Елате!
Очакваме ви!