Лятна програма

lyatna programa 1

Цялата програма - ТУК

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за май 2019 г.

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

Млад експериментатор

11.00 –19.00ч.

11.00 –19.00ч.

11.00 – 19.00ч.

   

Фолклорна певческа формация

 

 

18.00ч.

 

18.00ч.

Забавна астрономия

 

 

 

 

10.00 –12.00ч.

15.00 – 17.00ч.

Кариерен център

Вокална студия

„Траяна глас”

17.00 – 21.00ч.

17.00 – 21.00ч.

17.00 - 20.30ч.

17.00 - 20.30ч.

11.00  –14.00ч.

ФА ”Траянци”

17.45ч.

начинаещи

19.00ч.-големи

I група- 17.45ч.

II група-19.00ч.

19.00ч.

голяма група

I група- 17.45ч.

II група-19.00ч.

 

Латиноамерикански танци

 

17.30 – 18.30ч. начинаещи

 

 

17.30 – 18.30ч.

начинаещи

 

Мажоретен състав

 

18.30 – 19.30ч.

Парадни

19.30 – 20.30ч.

Спортни

 

19.30 – 20.30ч.

Парадни и спортни

 

18.30 –19.30ч.

Парадни

19.30 – 20.30ч.

Спортни

 

 

ХИП-ХОП

   

18.30 – 19.30ч.

Начинаещи

19.30 – 20.30ч.

Големи

 

18.30 – 19.30ч.

Начинаещи

19.30 – 20.30ч.

Големи

 

Живопис

 

10.30-12.00ч.

 

14.00 – 15.00ч.

 

10.30-12.00ч.

 

14.00 – 15.00ч.

 

Индивидуална работа

 

Приложни изкуства

 

16.00-18.00ч.

 

9.00 – 12.00ч.

 

16.00 – 18.00 ч.

 

9.00 – 12.00ч.

 

9.00 – 11.00 ч.

Малка пластика

 

 

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

Гъдулка

 

17.00 – 20.00ч.

 

17.00 – 20.00ч.

 

Детски парламент

 

 

 

18.00-1930ч.

Младежки дом

 

 

Тамбура

 

17.00 – 19.00ч.

 

17.00 – 19.00ч.

 

Театрална експериментална трупа “Тези“

19.30ч.

Младежки дом

 

 

 

19.30ч.

Младежки дом

 

Детска театрална школа

„Талант“

18.00 –20.30ч.

Младежки дом

 

 

 

18.00 – 20.30ч.

Младежки дом

Литературен клуб

„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30ч.

 

 

 

 

Младежки общински съвет

 

 

от 18.00ч.

Младежки дом

 

 

Млад журналист

 

14.00 – 16.00ч.

 

14.00 – 16.00ч.

 

Дебати

 

19.30ч.

Младежки дом

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за април 2019 г.

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

Млад експериментатор

11.00 –19.00ч.

11.00 –19.00ч.

11.00 – 19.00ч.

   

Фолклорна певческа формация

 

 

18.00ч.

 

18.00ч.

Забавна астрономия

 

 

 

 

10.00 –12.00ч.

15.00 – 17.00ч.

Кариерен център

Вокална студия

„Траяна глас”

17.00 – 21.00ч.

17.00 – 21.00ч.

17.00 - 20.30ч.

17.00 - 20.30ч.

11.00  –14.00ч.

ФА ”Траянци”

17.45ч.

начинаещи

19.00ч.-големи

I група- 17.45ч.

II група-19.00ч.

19.00ч.

голяма група

I група- 17.45ч.

II група-19.00ч.

 

Латиноамерикански танци

 

17.30 – 18.30ч. начинаещи

 

 

17.30 – 18.30ч.

начинаещи

 

Мажоретен състав

 

18.30 – 19.30ч.

Парадни

19.30 – 20.30ч.

Спортни

 

19.30 – 20.30ч.

Парадни и спортни

 

18.30 –19.30ч.

Парадни

19.30 – 20.30ч.

Спортни

 

 

ХИП-ХОП

   

18.30 – 19.30ч.

Начинаещи

19.30 – 20.30ч.

Големи

 

18.30 – 19.30ч.

Начинаещи

19.30 – 20.30ч.

Големи

 

Живопис

 

14.00-15.00ч.

 

10.30 – 12.00ч.

 

14.00-15.00ч.

 

10.30 – 12.00ч.

 

Индивидуална работа

 

Приложни изкуства

 

9.00-12.00ч.

 

16.00 – 18.00ч.

 

16.00 – 18.00ч.

 

16.00 – 18.00ч.

 

15.30 – 16.30ч.

Малка пластика

 

 

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

Гъдулка

 

17.00 – 20.00ч.

 

17.00 – 20.00ч.

 

Детски парламент

 

 

 

18.00-1930ч.

Младежки дом

 

 

Тамбура

 

17.00 – 19.00ч.

 

17.00 – 19.00ч.

 

Театрална експериментална трупа “Тези“

19.30ч.

Младежки дом

 

 

 

19.30ч.

Младежки дом

 

Детска театрална школа

„Талант“

18.00 –20.30ч.

Младежки дом

 

 

 

18.00 – 20.30ч.

Младежки дом

Литературен клуб

„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30ч.

 

 

 

 

Младежки общински съвет

 

 

от 18.00ч.

Младежки дом

 

 

Млад журналист

 

14.00 – 16.00ч.

 

14.00 – 16.00ч.

 

Дебати

 

19.30ч.

Младежки дом

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за март 2019 г.

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

 ПЕТЪК

Биология  – “БиоLOVEя’’

         

Млад експериментатор

11.00 –19.00

11.00 –19.00

11.00 -19.00

   

Фолклорна певческа формация

 

 

18.00

 

18.00

Забавна астрономия

 

 

 

 

10.00 –12.00

15.00 – 17.00
Кариерен център

Вокална студия
„Траяна глас”

17.00 – 21.00

17.00 – 21.00

17.00 - 20.30

17.00 - 20.30

11.00  –14.00

ФА ”Траянци”

17.45
начинаещи

19.00ч.-големи

I група- 17.45

II група-19.00

19.00
голяма група

I група- 17.45
II група-19.00

 

Латиноамерикански
танци

 

17.30 – 18.30
начинаещи

 

 

17.30 – 18.30 
начинаещи

 

Мажоретен състав

 

18.30 – 19.30
Парадни

19.30 – 20.30
Спортни

 

19.30 – 20.30 
Парадни и спортни

 

18.30 –19.30
Парадни

19.30 – 20.30
Спортни

 

 ХИП-ХОП

 

 

18.30 – 19.30
Начинаещи

19.30 – 20.30ч.
Големи

 

18.30 – 19.30
Начинаещи

19.30 – 20.30ч.
Големи

 

Живопис

 

10.30-12.00

 

14.00 – 15.00

 

10.30-12.00

 

14.00 – 15.00

 

Индивидуална
работа

 Приложни изкуства

 16.00-18.00

 9.00 – 12.00

 9.00 – 12.00 

 9.00 – 12.00 

 9.00 – 11.00 

Малка пластика

 

 11.00 - 15.00

 11.00 - 15.00

 11.00 - 15.00

 11.00 - 15.00

Гъдулка

 

17.00 – 20.00

 

17.00 – 20.00

 

Детски парламент

 

 

 

18.00-1930
Младежки дом

 

 

Тамбура

 

17.00 – 19.00

 

17.00 – 19.00ч.

 

Театрална експериментална трупа “Тези“

19.30
Младежки дом

 

 

 

19.30
Младежки дом

 

Детска театрална школа

„Талант“

18.00 –20.30
Младежки дом

 

 

 

18.00 – 20.30
Младежки дом

Литературен клуб

„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30

 

 

 

Младежки общински съвет

 

 

от 18.00
Младежки дом

 

 

Млад журналист

 

14.00 – 16.00

 

14.00 – 16.00

 

Дебати

 

19.30
Младежки дом

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за февруари 2019 г.

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

Биология  – “БиоLOVEя’’

         

Млад експериментатор

11.00 –19.00ч.

11.00 –19.00ч.

11.00 -19.00ч.

   

Фолклорна певческа
формация

 

 

18.00ч.

 

18.00ч.

Забавна астрономия

 

 

 

 

10.00 –12.00ч.

15.00 – 17.00ч.

Кариерен център

Вокална студия
„Траяна глас”

17.00 – 21.00ч.

17.00 – 21.00ч.

17.00 - 20.30ч.

17.00 - 20.30ч.

11.00  –14.00ч.

ФА ”Траянци”

17.45ч.-начинаещи
19.00ч.-големи

I гр- 17.45ч.
II гр-19.00ч.

19.00ч.
голяма група

I гр- 17.45ч.
II гр-19.00ч.

 

Латиноамерикански
танци

17.30 – 18.30ч. начинаещи

 

 

17.30 – 18.30 
начинаещи

 

Мажоретен състав

 

18.30 – 19.30ч.
Парадни

19.30 – 20.30ч.
Спортни

 

19.30 – 20.30 ч.
Парадни и спортни

 

18.30 –19.30ч.
Парадни

19.30 – 20.30ч.
Спортни

 

 

ХИП-ХОП

 

 

18.30 – 19.30ч.
Начинаещи

19.30 – 20.30ч.
Големи

 

18.30 – 19.30ч.
Начинаещи

19.30 – 20.30ч.
Големи

 Живопис

14.00-15.00ч.

Индивидуална работа

14.00-15.00ч.

10.30 -12.00ч.

10.30 -12.00ч.

Приложни
изкуства

9.00 – 12.00 ч.

16.00-18.00ч.

16.00-18.00ч.

16.00-18.00ч.

15.30-16.30ч.

Малка
пластика

 

11.00 - 15.00ч.

11.00 - 15.00ч.

11.00 -15.00ч.

11.00 -15.00ч.

Гъдулка

 

17.00 – 20.00ч.

 

17.00 -20.00ч.

 

Детски
парламент

 

 

18.00-19.30ч.
Младежки дом

 

 

Тамбура

 

17.00 – 19.00ч.

 

17.00 – 19.00ч.

 

Театрална експериментална
трупа “Тези“

19.30ч.
Младежки дом 

 

 

19.30ч.
Младежки дом

 

Детска театрална школа
„Талант“

18.00 –20.30ч.
Младежки дом

 

 

 

18.00 – 20.30ч.
Младежки дом

Литературен клуб
„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30ч.

 

 

 

Младежки
общински съвет

 

 

от 18.00ч.
Младежки дом

 

 

Млад журналист

 

14.00 – 16.00ч.

 

14.00 – 16.00ч.

 

Дебати

 

19.30ч.
Младежки дом