СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за май 2018 г.

 

ШКОЛИ И
КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

 

НЕДЕЛЯ

Биология  – БиоLOVEя’’

     

18.30 

   

 

Млад експериментатор

11.30–13.00
15.00–16.30
17.00–18.30

 

15.00–16.30
17.00–18.30

     

Забавна математика

 

 

18.00

     

Забавна астрономия

17.30

 

16.00

     

Вокална студия
„Траяна глас”

17.00–21.00

17.00–21.00

17.00-20.30

17.00-20.30

11.00–14.00

 

ФА ”Траянци”

17.45
начинаещи
19.00-големи

I група-
17.45
II група-
19.00

19.00
голяма група

I група-
17.45
II група-
19
.00

 

 

Латиноамерикански танци

 

 

18.30–19.30
начинаещи

 

17.30-18.30
начинаещи

18.00–18.30
латинотанци

 

Мажоретен състав

 

 

 

19.30-20.30
спортни мажоретки

 

 

18.30 –19.30 парадни мажоретки

18.30-19.30 парадни мажоретки

19.30 – 20.30
спортни мажоретки

 

 

ХИП-ХОП

 

 

 

 

 

 

12.00-13.30

Живопис

10.30 – 12.00 

14.00 – 15.30 

10.00 – 11.30

10.30 – 11.30 

Инд.работа

 

 

 

Приложни изкуства

 

9.00 – 11.00

 

9.00 – 12.00 

 

16.00 – 18.00

 

9.00 – 12.00 

 

9.00 – 11.00

 

Малка пластика

 

 

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

 

Гъдулка

11.00-14.00

 

11.00-14.00

 

 

 

Гайда

 

18.00

 

18.00

 

 

 

Тамбура

 

18.00

 

18.00

 

 

Театрална експериментална трупа “Тези“

 

 

 

19.30
Младежки дом

19.30
Младежки дом

 

Детска театрална школа
„Талант“

18.00 –20.30
Младежки дом

 

 

 

 

 

Литературен клуб
„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30

 

 

 

 

Младежки общински съвет

 

 

от 19.30
Младежки дом

 

 

 

Млад журналист

 

13.30 -16.30

 

13.30 -16.30

 

 

Дебати

 

19.30
Младежки дом

 

 

 

 

Детски парламент

 

 

 

18.00 Младежки дом

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за март 2018 г.

 
Школи и клубове
 
понеделник
 
вторник
 
сряда
 
четвъртък
 
петък
 
неделя
 
Биология  – “БиоLOVEя’’
 
 
 
18.30 часа
 
 
 
Млад експериментатор
11.30–13.00ч.
15.00–16.30ч.
17.00–18.30ч.
 
15.00–16.30ч.
17.00–18.30ч.
 
 
 
Забавна математика
 
 
18.00ч.
 
 
 
Забавна астрономия
17.30ч.
 
16.00ч.
 
 
 
Вокална студия
„Траяна глас”
17.00–21.00ч.
17.00–21.00ч.
17.00-20.30ч.
17.00-20.30ч.
11.00 –14.00ч.
 
ФА ”Траянци”
17.45ч.
начинаещи
19.00ч.-големи
I група- 17.45ч.
II група-19.00ч.
19.00ч.
голяма група
I група- 17.45ч.
II група-19.00ч.
 
 
Латиноамерикански танци
 
 
 
 
 
18.00–18.30ч.
латинотанци
 
Мажоретен състав
 
 
18.30–19.30ч.
начинаещи
19.30-20.30ч.
спортни мажоретки
 
17.30–18.30ч.
начинаещи
18.30–19.30ч.. парадни мажоретки
19.30–20.30ч.
спортни мажоретки
18.30-19.30ч.. парадни мажоретки
19.30–20.30ч.
спортни мажоретки
 
ХИП-ХОП
 
 
 
 
 
 
12.00-13.30ч.
Живопис
10.30–12.00ч.
14.00–15.00ч.
14.00–15.00ч..
10.30–12.00ч.
Инд.работа
 
 
 
Приложни изкуства
 
09:00-1.00ч.
 
09:00-12.00ч.
 
16.00–18.00ч.
 
09:00-12.00ч.
 
09:00-11.00ч.
 
Малка пластика
 
 
11.00-15.00ч.
11.00-15.00ч.
11.00-15.00ч.
11.00-15.00ч.
 
Гъдулка
11.00-14.00ч.
 
11.00-14.00ч.
 
 
 
Гайда
 
18.00ч.
 
18.00ч.
 
 
 
Тамбура
 
18.00ч.
 
18.00ч.
 
 
Театрална експериментална трупа “Тези“
 
 
 
19.30ч.
Младежки дом
19.30ч.
Младежки дом
 
Детска театрална школа
„Талант“
18.00–20.30ч.
Младежки дом
 
 
 
 
 
Литературен клуб
„Без заглавие“
 
19.00–20.30ч.
 
 
 
 
 
Младежки общински съвет
 
 
от 19.30ч.
Младежки дом
 
 
 
Млад журналист
 
13.30-16.30ч.
 
13.30 -16.30ч.
 
 
Дебати
 
19.30ч.
Младежки дом
 
 
 
 
Детски парламент
 
 
 
18.00ч. Младежки дом
 
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за януари 2018 г.

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ
ПОНЕДЕЛНИК
 ВТОРНИК
 СРЯДА
 ЧЕТВЪРТЪК
 ПЕТЪК
 НЕДЕЛЯ
 
Биология  – БиоLOVEя’’
 
 
 
18.30 
 
 
 Млад експериментатор
11.30–13.00
15.00–16.30
17.00–18.30
 
11.30-13.00
15.00-16.30
17.00-18.30
 
 
 
Забавна математика
 
 
18.00
 
 
 
Забавна астрономия
17.30
 
16.00
 
 
 
Вокална студия
„Траяна глас”
17.00 -21.00
17.00-21.00 17.00-20.30 17.00-20.30
11.00-14.00
 
ФА ”Траянци”
17.45
начинаещи
19.00-големи
I група-
17.45
II група-
19.00
19.00
голяма група
I група-17.45
II група-19.00
 
 
Латиноамерикански танци
 
 
 
 
 
18.00 –18.30
латинотанци
 
Мажоретен състав
 
 
18.30-19.30
начинаещи
19.30-20.30
спортни мажоретки
 
17.30-18.30
начинаещи
18.30-19.30
парадни мажоретки
18.30-19.30
парадни мажоретки
19.30-20.30
спортни мажоретки
 
ХИП-ХОП
 
 
15.00-16.30
 
 
12.00-13.30
Живопис
10.00-12.30 
14.00-15.30
10.00-12.30
10.00-12.30
14.00-15.30
 
 
 Приложни изкуства
16.30-18.30
 09.00-12.30
09.00-12.30
 09.00-12.30
 09.00-12.30
 
Малка пластика
 
11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
 
Гъдулка
11.00-14.00
 
11.00-14.00
 
 
 
Гайда
18.00
 
18.00
 
 
 
Тамбура
 
18.00
 
18.00
 
 
Театрална експериментална трупа “Тези“
 
 
 
19.30
Младежки дом
19.30
Младежки дом
 
Детска театрална школа
„Талант“
18.00 –20.30
Младежки дом
 
 
 
 
 
Литературен клуб
„Без заглавие“
 
19.00 -20.30
 
 
 
 
Младежки общински съвет
 
 
от 19.30
Младежки дом
 
 
 
Млад журналист
 
13.30 -16.30
 
13.30-16.30
 
 
Дебати
 
19.30
Младежки дом
 
 
 
 
Детски парламент
 
 
 
18.00 Младежки дом
 
 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за декември 2017 г.

 

 Школи и клубове

 Понеделник

 Вторник

Сряда

Четвъртък

 Петък

 Неделя

Биология  – “БиоLOVEя’’

           

 

Млад експериментатор

11.30-13.00ч.

15.00-16.30ч.

17.00-18.30ч.

 

11.30-13.00ч.

15.00-16.30ч.

17.00-18.30ч.

     

Забавна математика

 

 

18.00ч.

     

Забавна астрономия

17.30ч.

 

16.00ч.

     

Вокална студия

„Траяна глас”

17.00 -21.00ч.

17.00 -21.00ч.

17.00 - 20.30ч.

17.00 -20.30ч.

11.00 -14.00ч.

 

ФА ”Траянци”

17.45ч.начинаещи

19.00ч.-големи

I група-17.45ч.

II група-19.00ч.

19.00ч.

голяма група

I група-17.45ч.

II група-19.00ч.

 

 

Латиноамерикански танци

 

 

 

 

 

18.00 –18.30ч.
латинотанци

 

Мажоретен състав

 

 

18.30 -19.30ч.
начинаещи

19.30-20.30ч.
спортни мажоретки

 

17.30-18.30ч.
начинаещи

18.30 –19.30ч.
парадни мажоретки

18.30-19.30ч.
парадни мажоретки

19.30-20.30ч.
спортни мажоретки

 

ХИП-ХОП

 

 

15.00 -16.30 ч.

 

 

12.00-13.30ч.

Живопис

14.00 -15.30 ч.

10.00 -12.00ч.

14.00 -15.30 ч.

14.00 -15.30 ч.

индивидуална работа

 

 

 

Приложни изкуства

 

16.30-18.30ч.

 

16.00-18.30ч.

 

16.00-18.30ч.

 

16.00-18.30ч.

 

14.30-16.30ч.

 

Малка пластика

 

 

11.00-15.00ч.

11.00-15.00ч.

11.00-15.00ч.

11.00-15.00ч.

 

Гъдулка

11.00-14.00ч.

 

11.00-14.00ч.

 

 

 

Гайда

 

18.00ч.

 

18.00ч.

 

 

 

Тамбура

 

18.00ч.

 

18.00ч.

 

 

Театрална експериментална трупа “Тези“

 

 

 

19.30ч.
Младежки дом

19.30ч.
Младежки дом

 

Детска театрална школа
„Талант“

18.00 –20.30ч.
Младежки дом

 

 

 

 

 

Литературен клуб
„Без заглавие“

 

19.00-20.30ч.

 

 

 

 

Младежки общински съвет

 

 

от 19.30ч.
Младежки дом

 

 

 

Млад журналист

 

13.30-16.30ч.

 

13.30-16.30ч.

 

 

Дебати

 

19.30ч.
Младежки дом

 

 

 

 

Детски парламент

 

19.30ч.
Младежки дом

 

 

 

 

 

Конкурс за рисунка "Моят празник"

На 02.12.2017 година от 13.00 часа в изложбена зала на ул.„Лубор Байер” ще се открие изложбата на Втория национален конкурс за рисунка "Моят празник".
В него участваха над 150 рисунки на деца от страната, представители на 19 институции и 13 населени места от България.
Победителите са вече известни и ги чакаме с удоволствие на откриването на изложбата, за да им връчим наградите.

На 09.10.2017 г. бяха журирани 144 рисунки от училища и детски центрове както следва:

Прочети още: Конкурс за рисунка "Моят празник"