СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за м. март 2016

Школи и клубове
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
 
”Маргаритки”
Зала Държавна опера
17.15-21.00
17.15-21.00
17.15-21.00
Извънредни
репетиции
17.15-21.00
Извънредни
репетиции
Вокална студия „Траяна глас”
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
11.00-14.00
Индив.работа
 
Малка пластика
 
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00
 
ФА ”Траянци”
17.30-20.45
17.30-20.00
17.30-20.45
17.30-20.00
Консултации,
 
Латиноамерикански танци
13.00–15.00
Индив.работа
17.30–19.30
13.00–15.00
Индив.работа
17.30–19.30
18.30-19.30
 
Мажоретен състав
 
19.30–21.00
 
19.30–21.00
19.30–21.00
16.30–18.00
неделя
Приложни изкуства
14.00–16.00
16.00–18.00
14.00–16.00
16.00–18.00
14.00–16.00
 
Живопис
10.00–12.00
14.00–15.00
14.00–15.00
 
14.00–15.00
 
Народен хор
 
17.30–18.30
 
17.30–18.30
 
 
Звездна р-ца
 
 
17.30
 
 
 
Експерим.театрална школа
 
 
 
19.30-Мл.дом
19.30-Мл.дом
 
Клуб Астрономи-любители
17.00
 
 
 
 
 
Млад журналист
 
10.30-13.00
 
10.30-13.00
 
 
Детска театрална школа
Худож.слово
 
19.00–20.30
Мл.дом
 
 
19.00-20.30
ЦНКИ
 
Дебати
 
 
 
17.00-19.00
Млад.дом
 
 
Литературен клуб
 
19.00–20.30
 
 
 
 
Млад експериментатор
 
 
 
18.30 – 20.00
 
 
Нестандартна математика
 
 
18.30–20.00
 
 
 
ХИП-ХОП
18.30–20.30
 
18.30–20.30
 
18.30-20.30 през седмица