Прием за новата учебна 2017-2018 г.

Добре дошли във нашите клубове, школи и форми за новия творчески сезон на Център за подкрепа за личностно развитие град Стара Загора.
Мисията на центъра е да подпомага личностното и творческото развитие на децата и младите хора като свободни граждани на демократично общество, чрез участието им в различни извънкласни форми на научно и познавателно приложно обучение, изяви в областта на изкуството, неформално образование, младежките инициативи, доброволчеството, включването им в обществения живот на общността, и друг вид общественополезни дейности.
Центърът дава възможност за реализация на инициативността, научните и творческите заложби, място за алтернативна заетост на децата в борбата срещу негативните влияния в обществото.
Тук младите хора да могат да задоволяват своето любопитство и развиват своите интереси, правят своя избор и осъществяват своя потенциал.

klubni formi