Конкурс за рисунка "Моят празник"

На 02.12.2017 година от 13.00 часа в изложбена зала на ул.„Лубор Байер” ще се открие изложбата на Втория национален конкурс за рисунка "Моят празник".
В него участваха над 150 рисунки на деца от страната, представители на 19 институции и 13 населени места от България.
Победителите са вече известни и ги чакаме с удоволствие на откриването на изложбата, за да им връчим наградите.

На 09.10.2017 г. бяха журирани 144 рисунки от училища и детски центрове както следва:

– 13 ОУ „ Св. Паисий Хилендарски” град Стара Загора
– ОУ „ д-р Петър Берон” град Дебелец обл. Велико Търново
– ШИИ народно читалище „Родина-1860“ гр. Стара Загора
– ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Черна гора общ. Чирпан
– ОДК „Св. Иван Рилски” град Казанлък
– ОДК град Търговище
– НУ „Васил Левски” с. Едрево общ. Николаево
– ППМГ „Гео Милев” град Стара Загора
– СУ „Христо Ботев” град Павел баня обл. Стара Загора
– ЦПЛР град Котел обл. Сливен
– ЦПЛР – град Бургас
– НУГИЛ „Акад. Дечко Узунов” град Казанлък
– Арт студио „Шарени пръсти” град Търговище
– СУ „Христо Смирненски” град Стара Загора
– ОЦИД община Тунджа област Ямбол
– СУ „Васил Левски” град Стара Загора
– ЦПЛР-ОДК град Поморие област Бургас
– ЦПЛР - школа Живопис град Стара Загора
– ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Николаево област Стара Загора

Жури в състав:
Председател проф. Марин Добрев
Членове – Петър Петров – асистент в ПФ на Тракийски университет и Зоя Генчева Георгиева - художник

Присъди следните награди:
Награда на Община Стара Загора
Ивона Христова Иванова – 13 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Николаево
Първа възрастова група – 7 – 10 години
Първа награда:
Алекс Ивайлов Пасков – 7 г. Ателие „Шарени пръсти” град Търговище

Втора награда:
Иван Владимиров Станчев - 7 г. Ателие „Шарени пръсти” град Търговище
Трета награда:
Димитър Ангелов Борисов – 9 г. ОЦИИД „Тунджа” с. Кабиле обл. Ямбол
Поощрителни награди:
Мелек Севрединова Мустафова – 7г. ЦПЛР – ОДК ШИИ град Търговище
Линда Леонидовна Москвина – 9 г. ЦПЛР – ОДК град Поморие

Втора възрастова група – 11 -15 години:
Първа награда:
Десислава Миленова Димова – 14г. ОДК „Иван Рилски” ШИИ – живопис град Казанлък
Втора награда:
Нелета Фанова Миткова - 13 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Николаево
Трета награда:
Пенка Асенова Петкова – 11 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – ателие „Цветна палитра” с. Черна гора община Братя Даскалови обл. Стара Загора

Поощрителни награди:
Елена Миткова Мазнева – 14 г. ЦПЛР град Бургас
Еви Миленова Атанасова – 12 г. ЦПЛР – ОДК ШИИ град Търговище

За участие в изложбата бяха одобрени 75 рисунки.