СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за май 2018 г.

 

ШКОЛИ И
КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

 

НЕДЕЛЯ

Биология  – БиоLOVEя’’

     

18.30 

   

 

Млад експериментатор

11.30–13.00
15.00–16.30
17.00–18.30

 

15.00–16.30
17.00–18.30

     

Забавна математика

 

 

18.00

     

Забавна астрономия

17.30

 

16.00

     

Вокална студия
„Траяна глас”

17.00–21.00

17.00–21.00

17.00-20.30

17.00-20.30

11.00–14.00

 

ФА ”Траянци”

17.45
начинаещи
19.00-големи

I група-
17.45
II група-
19.00

19.00
голяма група

I група-
17.45
II група-
19
.00

 

 

Латиноамерикански танци

 

 

18.30–19.30
начинаещи

 

17.30-18.30
начинаещи

18.00–18.30
латинотанци

 

Мажоретен състав

 

 

 

19.30-20.30
спортни мажоретки

 

 

18.30 –19.30 парадни мажоретки

18.30-19.30 парадни мажоретки

19.30 – 20.30
спортни мажоретки

 

 

ХИП-ХОП

 

 

 

 

 

 

12.00-13.30

Живопис

10.30 – 12.00 

14.00 – 15.30 

10.00 – 11.30

10.30 – 11.30 

Инд.работа

 

 

 

Приложни изкуства

 

9.00 – 11.00

 

9.00 – 12.00 

 

16.00 – 18.00

 

9.00 – 12.00 

 

9.00 – 11.00

 

Малка пластика

 

 

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

 

Гъдулка

11.00-14.00

 

11.00-14.00

 

 

 

Гайда

 

18.00

 

18.00

 

 

 

Тамбура

 

18.00

 

18.00

 

 

Театрална експериментална трупа “Тези“

 

 

 

19.30
Младежки дом

19.30
Младежки дом

 

Детска театрална школа
„Талант“

18.00 –20.30
Младежки дом

 

 

 

 

 

Литературен клуб
„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30

 

 

 

 

Младежки общински съвет

 

 

от 19.30
Младежки дом

 

 

 

Млад журналист

 

13.30 -16.30

 

13.30 -16.30

 

 

Дебати

 

19.30
Младежки дом

 

 

 

 

Детски парламент

 

 

 

18.00 Младежки дом