СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за март 2019 г.

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

 ПЕТЪК

Биология  – “БиоLOVEя’’

         

Млад експериментатор

11.00 –19.00

11.00 –19.00

11.00 -19.00

   

Фолклорна певческа формация

 

 

18.00

 

18.00

Забавна астрономия

 

 

 

 

10.00 –12.00

15.00 – 17.00
Кариерен център

Вокална студия
„Траяна глас”

17.00 – 21.00

17.00 – 21.00

17.00 - 20.30

17.00 - 20.30

11.00  –14.00

ФА ”Траянци”

17.45
начинаещи

19.00ч.-големи

I група- 17.45

II група-19.00

19.00
голяма група

I група- 17.45
II група-19.00

 

Латиноамерикански
танци

 

17.30 – 18.30
начинаещи

 

 

17.30 – 18.30 
начинаещи

 

Мажоретен състав

 

18.30 – 19.30
Парадни

19.30 – 20.30
Спортни

 

19.30 – 20.30 
Парадни и спортни

 

18.30 –19.30
Парадни

19.30 – 20.30
Спортни

 

 ХИП-ХОП

 

 

18.30 – 19.30
Начинаещи

19.30 – 20.30ч.
Големи

 

18.30 – 19.30
Начинаещи

19.30 – 20.30ч.
Големи

 

Живопис

 

10.30-12.00

 

14.00 – 15.00

 

10.30-12.00

 

14.00 – 15.00

 

Индивидуална
работа

 Приложни изкуства

 16.00-18.00

 9.00 – 12.00

 9.00 – 12.00 

 9.00 – 12.00 

 9.00 – 11.00 

Малка пластика

 

 11.00 - 15.00

 11.00 - 15.00

 11.00 - 15.00

 11.00 - 15.00

Гъдулка

 

17.00 – 20.00

 

17.00 – 20.00

 

Детски парламент

 

 

 

18.00-1930
Младежки дом

 

 

Тамбура

 

17.00 – 19.00

 

17.00 – 19.00ч.

 

Театрална експериментална трупа “Тези“

19.30
Младежки дом

 

 

 

19.30
Младежки дом

 

Детска театрална школа

„Талант“

18.00 –20.30
Младежки дом

 

 

 

18.00 – 20.30
Младежки дом

Литературен клуб

„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30

 

 

 

Младежки общински съвет

 

 

от 18.00
Младежки дом

 

 

Млад журналист

 

14.00 – 16.00

 

14.00 – 16.00

 

Дебати

 

19.30
Младежки дом