Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приема участници в клубни форми и школи за новата учебна 2021 – 2022 година

IMG 20210512 165018

ЦПЛР - Стара Загора осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науката и технологиите, изкуствата и хуманитарно обществен профил.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, в съответствие с действащите в системата на предучилищното и училищното образование нормативни актове:

- Организира цялостен учебно - възпитателен процес в постоянни педагогически форми (ПФ) в рамките на учебната година, която започва на 01октомври на текущата година и завършва на 15 юни на следващата година.

- Обучава децата и учениците съгласно авторски учебни програми, утвърдени от директора, в съответствие с нормативните изисквания на МОН.

- Предоставя безплатна учебна материална база и обучение.

Децата и учениците имат право да:

- избират дейностите и педагогическите форми, в които да участват;

- участват по свой избор в организираните от ЦПЛР - Стара Загора в извънучилищни дейности – концерти, конкурси, фестивали, събития и други;

Заявление за участие се попълва за всяка учебна година, за всяко дете или ученик поотделно и за всяка педагогическа форма според възрастта и интересите си.
Всяко дете или ученик има право да участва най-много в 3 избрани от него форми.
Заниманията са в област – Изкуство, област - Наука и технологии и профил „Хуманитарно обществен” в 29 форми – школи, формации и клубове.
Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и ученици.

Записване в школите и клубовете на центъра:

Децата, младежите и родителите подават заявления лично в сградата на ЦПЛР - Стара Загора ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3 от 14.07. 2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа.
Записването е целогодишно. Заявленията и декларацията за информирано съгласие и здравен статус, могат да бъдат изтеглени и от сайта и страницата на ЦПЛР – Стара Загора.
Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите.

За повече информация: тел. 042 629062, 042 638698

Заявление