СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за ноември 2018 г.

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

Биология  – “БиоLOVEя’’

     

от 19.30ч.

 

Млад експериментатор

11.00 –19.00ч.

11.00 –19.00ч.

11.00 – 19.00ч.

   

Фолклорна певческа формация

 

 

18.00ч.

 

18.00ч.

Забавна астрономия

 

 

 

 

10.00 –12.00ч.

15.00 – 17.00ч.

Кариерен център

Вокална студия

„Траяна глас”

17.00 – 21.00ч.

17.00 – 21.00ч.

17.00 - 20.30ч.

17.00 - 20.30ч.

11.00  –14.00ч.

ФА ”Траянци”

17.45ч.

начинаещи

19.00ч.-големи

I група- 17.45ч.

II група-19.00ч.

19.00ч.

голяма група

I група- 17.45ч.

II група-19.00ч.

 

Латиноамерикански танци

 

17.30 – 18.30ч. начинаещи

 

 

17.30 – 18.30 ч.

начинаещи

 

Мажоретен състав

 

18.30 – 19.30ч.

Парадни

19.30 – 20.30ч.

Спортни

 

19.30 – 20.30 ч.

Парадни и спортни

 

18.30 –19.30ч.

Парадни

19.30 – 20.30ч.

Спортни

 

 

ХИП-ХОП

 

 

18.30 – 19.30ч.

Начинаещи

19.30 – 20.30ч.

Големи

 

18.30 – 19.30ч.

Начинаещи

19.30 – 20.30ч.

Големи

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

Живопис

 

10.30 – 11.30ч.

Индивидуална работа

 

10.30 – 11.30ч.

 

14.30 – 15.30ч.

 

10.30 – 12.00ч.

 

Приложни изкуства

 

9.00 – 12.00 ч.

 

16.00-18.00ч.

 

9.00 – 12.00 ч.

 

9.00 – 12.00 ч.

 

9.00 – 12.00 ч.

Малка пластика

 

 

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

Гъдулка

 

17.00 – 20.00ч.

 

17.00 – 20.00ч.

 

Детски парламент

 

 

 

18.00-1930ч.

Младежки дом

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за октомври 2018 г.

Школи и клубове
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
 Петък
Място 
Биология  – “БиоLOVEя’’
 
 
 
 
 
ЦПЛР
Ул.”Захарий Княжески”71 ет.3
 
Клуб „Млад експериментатор”
11.00-19.00ч.
11.00-19.00ч.
11.00-19.00ч.
 
 
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71 ет.3
Фолклорна певческа формация – „Китчица”
 
 
18.00ч.
 
18.00ч.
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71 ет.2
Клуб ”Забавна астрономия”
 
 
 
 
10.00 –12.00ч.
15.00–17.00ч.
 
Кариерен център
бул. "Ал. Батенберг" №19
Вокална студия
„Траяна глас”
17.00-21.00ч.
17.00-21.00ч.
17.00-20.30ч.
17.00-20.30ч.
11.00 –14.00ч.
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71 ет.3
ФА ”Траянци”
17.45ч.
начинаещи
19.00ч.-големи
I група-7.45ч.
II група-19.00ч.
19.00ч.
голяма група
I група-17.45ч.
II група-19.00ч.
 
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71 ет.3
Латиноамерикански танци
 
17.30-18.30ч. начинаещи
 
 
 
 
17.30-18.30 ч.
начинаещи
 
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71 ет.2
Мажоретен състав
 
18.30–19.30ч.
Парадни
19.30 – 20.30ч.
Спортни
 
19.30- 20.30 ч.
Парадни и спортни
 
18.30–19.30ч.
Парадни
19.30–20.30ч.
Спортни
 
 
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71ет.2
Детска театрална школа
„Талант“
 
18.00–19.30ч.
 
 
 
 
18.00–20.30ч.
 
Младежки дом
Бул.”Парт.
Евтимий” 176
 
ХИП-ХОП
 
 
18.30–19.30ч.
Начинаещи
19.30–20.30ч.
Големи
 
18.30–19.30ч.
Начинаещи
19.30–20.30ч.
Големи
 
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71 ет.2
Живопис
14.30–15.30ч.
Индивидуална работа
14.30–15.30ч.
10.30–12.00ч.
10.30–12.00ч.
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71ет.3
 
Приложни изкуства
 
16.00-18.00ч.
 
9.00 – 12.00 ч.
 
16.00–18.00ч.
 
16.00–18.00 ч.
 
14.30–16.30ч.
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71ет.3
Малка пластика
 
 
11.00-15.00ч.
11.00-15.00ч.
11.00-15.00ч.
11.00 -15.00ч.
ЦПЛР
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71 ет.3
ШНИ - Гъдулка
 
17.00-20.00ч.
 
17.00-20.00ч.
 
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71 ет.2
Детски парламент
 
 
 
18.00-19.30 часа
 
 
Младежки дом Бул.”Парт.
Евтимий” 176
ШНИ - Тамбура
 
17.00-19.00ч.
 
17.00-19.00ч.
 
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71 ет.2
Театрална експериментална трупа “Тези“
19.30ч.
 
 
 
19.30ч.
 
 
Младежки дом Бул.”Парт.
Евтимий” 176
Клуб „ Млад журналист”
 
14.00-16.00ч.
 
14.00-16.00ч.
 
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71ет.2
Литературен клуб
„Без заглавие“
 
19.00-20.30ч.
 
 
 
 
ЦПЛР Ул.”Захарий Княжески”71ет.2
Младежки общински съвет
 
 
от 19.30ч.
 
 
 
Младежки дом Бул.”Парт.
Евтимий” 176
Клуб „Дебати”
 
19.30ч.
 
 
 
 
Младежки дом Бул.”Парт.
Евтимий” 176

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за май 2018 г.

 

ШКОЛИ И
КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

 

НЕДЕЛЯ

Биология  – БиоLOVEя’’

     

18.30 

   

 

Млад експериментатор

11.30–13.00
15.00–16.30
17.00–18.30

 

15.00–16.30
17.00–18.30

     

Забавна математика

 

 

18.00

     

Забавна астрономия

17.30

 

16.00

     

Вокална студия
„Траяна глас”

17.00–21.00

17.00–21.00

17.00-20.30

17.00-20.30

11.00–14.00

 

ФА ”Траянци”

17.45
начинаещи
19.00-големи

I група-
17.45
II група-
19.00

19.00
голяма група

I група-
17.45
II група-
19
.00

 

 

Латиноамерикански танци

 

 

18.30–19.30
начинаещи

 

17.30-18.30
начинаещи

18.00–18.30
латинотанци

 

Мажоретен състав

 

 

 

19.30-20.30
спортни мажоретки

 

 

18.30 –19.30 парадни мажоретки

18.30-19.30 парадни мажоретки

19.30 – 20.30
спортни мажоретки

 

 

ХИП-ХОП

 

 

 

 

 

 

12.00-13.30

Живопис

10.30 – 12.00 

14.00 – 15.30 

10.00 – 11.30

10.30 – 11.30 

Инд.работа

 

 

 

Приложни изкуства

 

9.00 – 11.00

 

9.00 – 12.00 

 

16.00 – 18.00

 

9.00 – 12.00 

 

9.00 – 11.00

 

Малка пластика

 

 

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

 

Гъдулка

11.00-14.00

 

11.00-14.00

 

 

 

Гайда

 

18.00

 

18.00

 

 

 

Тамбура

 

18.00

 

18.00

 

 

Театрална експериментална трупа “Тези“

 

 

 

19.30
Младежки дом

19.30
Младежки дом

 

Детска театрална школа
„Талант“

18.00 –20.30
Младежки дом

 

 

 

 

 

Литературен клуб
„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30

 

 

 

 

Младежки общински съвет

 

 

от 19.30
Младежки дом

 

 

 

Млад журналист

 

13.30 -16.30

 

13.30 -16.30

 

 

Дебати

 

19.30
Младежки дом

 

 

 

 

Детски парламент

 

 

 

18.00 Младежки дом

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за март 2018 г.

 
Школи и клубове
 
понеделник
 
вторник
 
сряда
 
четвъртък
 
петък
 
неделя
 
Биология  – “БиоLOVEя’’
 
 
 
18.30 часа
 
 
 
Млад експериментатор
11.30–13.00ч.
15.00–16.30ч.
17.00–18.30ч.
 
15.00–16.30ч.
17.00–18.30ч.
 
 
 
Забавна математика
 
 
18.00ч.
 
 
 
Забавна астрономия
17.30ч.
 
16.00ч.
 
 
 
Вокална студия
„Траяна глас”
17.00–21.00ч.
17.00–21.00ч.
17.00-20.30ч.
17.00-20.30ч.
11.00 –14.00ч.
 
ФА ”Траянци”
17.45ч.
начинаещи
19.00ч.-големи
I група- 17.45ч.
II група-19.00ч.
19.00ч.
голяма група
I група- 17.45ч.
II група-19.00ч.
 
 
Латиноамерикански танци
 
 
 
 
 
18.00–18.30ч.
латинотанци
 
Мажоретен състав
 
 
18.30–19.30ч.
начинаещи
19.30-20.30ч.
спортни мажоретки
 
17.30–18.30ч.
начинаещи
18.30–19.30ч.. парадни мажоретки
19.30–20.30ч.
спортни мажоретки
18.30-19.30ч.. парадни мажоретки
19.30–20.30ч.
спортни мажоретки
 
ХИП-ХОП
 
 
 
 
 
 
12.00-13.30ч.
Живопис
10.30–12.00ч.
14.00–15.00ч.
14.00–15.00ч..
10.30–12.00ч.
Инд.работа
 
 
 
Приложни изкуства
 
09:00-1.00ч.
 
09:00-12.00ч.
 
16.00–18.00ч.
 
09:00-12.00ч.
 
09:00-11.00ч.
 
Малка пластика
 
 
11.00-15.00ч.
11.00-15.00ч.
11.00-15.00ч.
11.00-15.00ч.
 
Гъдулка
11.00-14.00ч.
 
11.00-14.00ч.
 
 
 
Гайда
 
18.00ч.
 
18.00ч.
 
 
 
Тамбура
 
18.00ч.
 
18.00ч.
 
 
Театрална експериментална трупа “Тези“
 
 
 
19.30ч.
Младежки дом
19.30ч.
Младежки дом
 
Детска театрална школа
„Талант“
18.00–20.30ч.
Младежки дом
 
 
 
 
 
Литературен клуб
„Без заглавие“
 
19.00–20.30ч.
 
 
 
 
 
Младежки общински съвет
 
 
от 19.30ч.
Младежки дом
 
 
 
Млад журналист
 
13.30-16.30ч.
 
13.30 -16.30ч.
 
 
Дебати
 
19.30ч.
Младежки дом
 
 
 
 
Детски парламент
 
 
 
18.00ч. Младежки дом
 
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за януари 2018 г.

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ
ПОНЕДЕЛНИК
 ВТОРНИК
 СРЯДА
 ЧЕТВЪРТЪК
 ПЕТЪК
 НЕДЕЛЯ
 
Биология  – БиоLOVEя’’
 
 
 
18.30 
 
 
 Млад експериментатор
11.30–13.00
15.00–16.30
17.00–18.30
 
11.30-13.00
15.00-16.30
17.00-18.30
 
 
 
Забавна математика
 
 
18.00
 
 
 
Забавна астрономия
17.30
 
16.00
 
 
 
Вокална студия
„Траяна глас”
17.00 -21.00
17.00-21.00 17.00-20.30 17.00-20.30
11.00-14.00
 
ФА ”Траянци”
17.45
начинаещи
19.00-големи
I група-
17.45
II група-
19.00
19.00
голяма група
I група-17.45
II група-19.00
 
 
Латиноамерикански танци
 
 
 
 
 
18.00 –18.30
латинотанци
 
Мажоретен състав
 
 
18.30-19.30
начинаещи
19.30-20.30
спортни мажоретки
 
17.30-18.30
начинаещи
18.30-19.30
парадни мажоретки
18.30-19.30
парадни мажоретки
19.30-20.30
спортни мажоретки
 
ХИП-ХОП
 
 
15.00-16.30
 
 
12.00-13.30
Живопис
10.00-12.30 
14.00-15.30
10.00-12.30
10.00-12.30
14.00-15.30
 
 
 Приложни изкуства
16.30-18.30
 09.00-12.30
09.00-12.30
 09.00-12.30
 09.00-12.30
 
Малка пластика
 
11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
 
Гъдулка
11.00-14.00
 
11.00-14.00
 
 
 
Гайда
18.00
 
18.00
 
 
 
Тамбура
 
18.00
 
18.00
 
 
Театрална експериментална трупа “Тези“
 
 
 
19.30
Младежки дом
19.30
Младежки дом
 
Детска театрална школа
„Талант“
18.00 –20.30
Младежки дом
 
 
 
 
 
Литературен клуб
„Без заглавие“
 
19.00 -20.30
 
 
 
 
Младежки общински съвет
 
 
от 19.30
Младежки дом
 
 
 
Млад журналист
 
13.30 -16.30
 
13.30-16.30
 
 
Дебати
 
19.30
Младежки дом
 
 
 
 
Детски парламент
 
 
 
18.00 Младежки дом