СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за м. януари 2016

Школи и клубове понеделник вторник сряда четвъртък петък

събота

”Маргаритки”
Зала Държавна опера

17.15-21.00 17.15-21.00 17.15-21.00

Извънредни
репетиции

17.15-21.00

Извънредни
репетиции

Вокална студия „Траяна глас” 16.30-20.30 16.30-20.30

16.30-20.30

16.30-20.30

11.00-14.00

Индив.работа

 

Малка пластика

  11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 11.00 - 15.00  
ФА ”Траянци” 17.30-20.45 17.30-20.00 17.30-20.45 17.30-20.00

Консултации

 

Латиноамерикански танци

13.00–15.00
Индив.работа

17.30–19.30

13.00–15.00
Индив.работа

17.30–19.30 18.30-19.30  

Мажоретен състав

  19.30–21.00   19.30–21.00 19.30–21.00

16.30–18.00
неделя

Приложни изкуства 14.00 – 16.00 16.00–18.00 14.00–16.00 16.00–18.00

14.00–16.00

 
Живопис  

14.00–15.00

14.00–15.00

10.00 – 12.00

14.00–15.30  
Народен хор   17.30–18.30   17.30 – 18.30    
Звездна р-ца     17.30      
Експерим.театрална школа       19.30-Мл.дом 19.30-Мл.дом  
Клуб Астрономи-любители 17.00          

Млад журналист

  10.30-13.00   10.30-13.00    

Детска театрална школа
Худож.слово

 

19.00–20.30
Мл.дом

   

19.00-20.30
ЦНКИ

 
Дебати      

17.00-19.00
Млад.дом

   
Литературен клуб   19.00–20.30        
Млад експериментатор       18.30–20.00    
Нестандартна математика     18.30–20.00      
ХИП-ХОП 18.30–20.30   18.30–20.30   18.30-20.30
през седмица
 
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за м. декември 2015

Школи и клубове понеделник вторник сряда четвъртък петък

събота

”Маргаритки”
Зала Държавна опера

17.15-21.00 17.15-21.00 17.15 - 21.00

Извънредни
репетиции

17.15-21.00

Извънредни
репетиции

Вокална студия 16.30 - 20.30 16.30-20.30

16.30-20.30

16.30-20.30

11.00-14.00

Индив.работа

 

Малка пластика

  11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00  
ФА ”Траянци” 17.30 - 20.45 17.30-20.00 17.30-20.45 17.30-20.00

Консултации

 

Латиноамерикански танци

13.00 – 15.00
Индив.работа

17.30-19.30

13.00–15.00
Индив.работа

17.30–19.30 18.30-19.30  

Мажоретен състав

  19.30-21.00   19.30–21.00 19.30–21.00

16.30-18.00
неделя

Приложни изкуства 10.30–13.30 09.00-12.00 10.30–13.30 16.00–18.00

09.00 – 12.00

 
Живопис  

10.00-12.00

10.00–12.00

13.30–15.00

14.00 – 15.30  
Народен хор   17.30-18.30   17.30–18.30    
Звездна р-ца     17.30      
Експерим.театрална школа       19.30-Мл.дом 19.30-Мл.дом  
Клуб Астрономи-любители 17.00          

Млад журналист

  10.30-13.00   10.30-13.00    

Детска театрална школа
Худож. слово

 

18.30-20.00

Мл. дом

   

18.30-20.00

ЦНКИ

 
Дебати      

17.00-19.00
Млад. дом

   
Литературен клуб   19.00-20.30        
Млад експериментатор       18.30–20.00    
Нестандартна математика     18.30–20.00      
ХИП-ХОП 18.30–20.30   18.30–20.30   18.30-20.30
през седмица
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за м. ноември 2015

Школи и клубове понеделник вторник сряда четвъртък петък

събота

”Маргаритки”

Зала Държавна опера

17.15 - 21.00 17.15 - 21.00 17.15 - 21.00

Извънредни

репетиции

17.15 - 21.00

Извънредни

репетиции

Вокална студия 16.30 - 20.30 16.30 - 20.30

16.30-20.30

16.30 - 20.30

11.00 - 14.00

Индив.работа

 

Малка пластика

  11.00 - 15.00 11.00 - 15.00 11.00 - 15.00 11.00 - 15.00  
ФА ”Траянци” 17.30 - 20.45 17.30 - 20.00 17.30 - 20.45 17.30 - 20.00

Консултации,

 

Латиноамерикански танци

13.00 – 15.00

Индив.работа

17.30 – 19.30

13.00 – 15.00

Индив.работа

17.30 – 19.30 18.30 - 19.30  

Мажоретен състав

  19.30 – 21.00   19.30 – 21.00 19.30 – 21.00

16.30 – 18.00

неделя

Приложни изкуства 14.00 – 16.00 16.00 – 18.30 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00

14.00 – 16.00

 
Живопис  

14.30 – 15.30

14.30 – 15.30

10.00 – 12.00

14.00 – 15.00  
Народен хор

2,9,16,23.

ХІ.2015

3,10,17

ХІ.2015

4,11,18,25

ХІ.2015г

5,12,19,26

ХІ.2015г

6,13.ХІ.

10.00-12.00

 
Звездна р-ца     17.30      
Експерим.театрална школа       19.30-Мл.дом 19.30-Мл.дом  
Клуб Астрономи-любители 17.00          

Млад журналист

  10.30 - 13.00   10.30-13.00    

Детска театрална школа

Худож.слово

 

18.30 – 20.00

    18.30-20.00  
Дебати      

17.00-19.00

Млад.дом

   
Литературен клуб   19.00 – 20.30        
Млад експериментатор       18.30 – 20.00    
Нестандартна математика     18.30 – 20.00      
ХИП-ХОП 18.30 – 20.30   18.30 – 20.30   18.30-20.30 през седмица  

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ м.октомври 2015 г.

Школи и клубове

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

”Маргаритки”

Зала Държавна опера

17.15 - 21.00

17.15 - 21.00

17.15 - 21.00

Извънредни

репетиции

17.15 - 21.00

Извънредни

репетиции

Вокална студия „Траяна глас”

16.30 - 20.30

16.30 - 20.30

16.30-20.30

16.30 - 20.30

11.00 - 14.00

Индив.работа

 

Малка пластика

 

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

 

ФА ”Траянци”

17.00 - 20.45

17.00 - 20.45

17.00 - 20.45

17.00 - 20.45

Консултации,

 

Латиноамерикански танци

13.00 – 15.00

Индив.работа

17.30 – 19.30

13.00 – 15.00

Индив.работа

17.30 – 19.30

18.30 - 19.30

 

Мажоретен състав

 

19.30 – 21.00

 

19.30 – 21.00

19.30 – 21.00

16.30 – 18.00

неделя

Приложни изкуства

10.30 – 13.30

09.00 – 12.00

10.30 – 13.30

16.00 – 18.00

09.00 – 12.00

 

Живопис

 

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

13.30 – 15.00

14.00 – 15.30

 

Народен хор

12,19,26.

10.2015

06,20,20

10.2015.

07,14,21,28.

10.2015

 

 

 

Звездна р-ца

 

 

17.30

 

 

 

Експерим.театрална школа

 

 

 

 

19.30-Мл.дом

11.00-Мл.дом

Клуб Астрономи-любители

17.00

 

 

 

 

 

Млад журналист

 

10.30 - 13.00

 

10.30-13.00

 

 

Детска театрална школа

Худож.слово

 

18.30 – 20.00

 

 

18.30-20.00

 

Дебати

 

 

 

17.00-19.00

Млад.дом

 

 

Литературен клуб

 

19.00 – 20.30

 

 

 

 

Млад експериментатор

 

 

 

18.30 – 20.00

 

 

Нестандартна математика

 

 

18.30 – 20.00

 

 

 

ХИП-ХОП

19.30 – 20.30

 

19.30 – 20.30