СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за м. февруари 2016

Школи и клубове
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
 
”Маргаритки”
Зала Държавна опера
17.15-21.00
17.15-21.00
17.15-21.00
Извънредни
репетиции
17.15-21.00
Извънредни
репетиции
Вокална студия „Траяна глас”
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
11.00-14.00
Индив.работа
 
Малка пластика
 
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00 - 15.00
 
ФА ”Траянци”
17.30-20.45
17.30-20.00
17.30-20.45
17.30-20.00
Консултации
 
Латиноамерикански танци
13.00–15.00
Индив.работа
17.30–19.30
13.00–15.00
Индив.работа
17.30–19.30
18.30-19.30
 
Мажоретен състав
 
19.30–21.00
 
19.30–21.00
19.30–21.00
16.30–18.00
неделя
Приложни изкуства
9.00–12.00
16.30–18.00
10.00–13.00
9.00–12.00
9.00–12.00
 
Живопис
 
14.00–15.00
10.30–12.00
14.00–15.00
14.00–15.00
 
Народен хор
 
17.30–18.30
 
17.30–18.30
 
 
Звездна р-ца
 
 
17.30
 
 
 
Експерим.театрална школа
 
 
 
19.30-Мл.дом
19.30-Мл.дом
 
Клуб Астрономи-любители
17.00
 
 
 
 
 
Млад журналист
 
10.30-13.00
 
10.30-13.00
 
 
Детска театрална школа
Худож.слово
 
19.00–20.30
Мл. дом
 
 
19.00-20.30
ЦНКИ
 
Дебати
 
 
 
17.00-19.00
Мл.дом
 
 
Литературен клуб
 
19.00–20.30
 
 
 
 
Млад експериментатор
 
 
 
18.30–20.00
 
 
Нестандартна математика
 
 
18.30–20.00
 
 
 
ХИП-ХОП
18.30 – 20.30
 
18.30–20.30
 
18.30-20.30 през седмица
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за м. януари 2016

Школи и клубове понеделник вторник сряда четвъртък петък

събота

”Маргаритки”
Зала Държавна опера

17.15-21.00 17.15-21.00 17.15-21.00

Извънредни
репетиции

17.15-21.00

Извънредни
репетиции

Вокална студия „Траяна глас” 16.30-20.30 16.30-20.30

16.30-20.30

16.30-20.30

11.00-14.00

Индив.работа

 

Малка пластика

  11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 11.00 - 15.00  
ФА ”Траянци” 17.30-20.45 17.30-20.00 17.30-20.45 17.30-20.00

Консултации

 

Латиноамерикански танци

13.00–15.00
Индив.работа

17.30–19.30

13.00–15.00
Индив.работа

17.30–19.30 18.30-19.30  

Мажоретен състав

  19.30–21.00   19.30–21.00 19.30–21.00

16.30–18.00
неделя

Приложни изкуства 14.00 – 16.00 16.00–18.00 14.00–16.00 16.00–18.00

14.00–16.00

 
Живопис  

14.00–15.00

14.00–15.00

10.00 – 12.00

14.00–15.30  
Народен хор   17.30–18.30   17.30 – 18.30    
Звездна р-ца     17.30      
Експерим.театрална школа       19.30-Мл.дом 19.30-Мл.дом  
Клуб Астрономи-любители 17.00          

Млад журналист

  10.30-13.00   10.30-13.00    

Детска театрална школа
Худож.слово

 

19.00–20.30
Мл.дом

   

19.00-20.30
ЦНКИ

 
Дебати      

17.00-19.00
Млад.дом

   
Литературен клуб   19.00–20.30        
Млад експериментатор       18.30–20.00    
Нестандартна математика     18.30–20.00      
ХИП-ХОП 18.30–20.30   18.30–20.30   18.30-20.30
през седмица
 
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за м. декември 2015

Школи и клубове понеделник вторник сряда четвъртък петък

събота

”Маргаритки”
Зала Държавна опера

17.15-21.00 17.15-21.00 17.15 - 21.00

Извънредни
репетиции

17.15-21.00

Извънредни
репетиции

Вокална студия 16.30 - 20.30 16.30-20.30

16.30-20.30

16.30-20.30

11.00-14.00

Индив.работа

 

Малка пластика

  11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00  
ФА ”Траянци” 17.30 - 20.45 17.30-20.00 17.30-20.45 17.30-20.00

Консултации

 

Латиноамерикански танци

13.00 – 15.00
Индив.работа

17.30-19.30

13.00–15.00
Индив.работа

17.30–19.30 18.30-19.30  

Мажоретен състав

  19.30-21.00   19.30–21.00 19.30–21.00

16.30-18.00
неделя

Приложни изкуства 10.30–13.30 09.00-12.00 10.30–13.30 16.00–18.00

09.00 – 12.00

 
Живопис  

10.00-12.00

10.00–12.00

13.30–15.00

14.00 – 15.30  
Народен хор   17.30-18.30   17.30–18.30    
Звездна р-ца     17.30      
Експерим.театрална школа       19.30-Мл.дом 19.30-Мл.дом  
Клуб Астрономи-любители 17.00          

Млад журналист

  10.30-13.00   10.30-13.00    

Детска театрална школа
Худож. слово

 

18.30-20.00

Мл. дом

   

18.30-20.00

ЦНКИ

 
Дебати      

17.00-19.00
Млад. дом

   
Литературен клуб   19.00-20.30        
Млад експериментатор       18.30–20.00    
Нестандартна математика     18.30–20.00      
ХИП-ХОП 18.30–20.30   18.30–20.30   18.30-20.30
през седмица
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за м. ноември 2015

Школи и клубове понеделник вторник сряда четвъртък петък

събота

”Маргаритки”

Зала Държавна опера

17.15 - 21.00 17.15 - 21.00 17.15 - 21.00

Извънредни

репетиции

17.15 - 21.00

Извънредни

репетиции

Вокална студия 16.30 - 20.30 16.30 - 20.30

16.30-20.30

16.30 - 20.30

11.00 - 14.00

Индив.работа

 

Малка пластика

  11.00 - 15.00 11.00 - 15.00 11.00 - 15.00 11.00 - 15.00  
ФА ”Траянци” 17.30 - 20.45 17.30 - 20.00 17.30 - 20.45 17.30 - 20.00

Консултации,

 

Латиноамерикански танци

13.00 – 15.00

Индив.работа

17.30 – 19.30

13.00 – 15.00

Индив.работа

17.30 – 19.30 18.30 - 19.30  

Мажоретен състав

  19.30 – 21.00   19.30 – 21.00 19.30 – 21.00

16.30 – 18.00

неделя

Приложни изкуства 14.00 – 16.00 16.00 – 18.30 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00

14.00 – 16.00

 
Живопис  

14.30 – 15.30

14.30 – 15.30

10.00 – 12.00

14.00 – 15.00  
Народен хор

2,9,16,23.

ХІ.2015

3,10,17

ХІ.2015

4,11,18,25

ХІ.2015г

5,12,19,26

ХІ.2015г

6,13.ХІ.

10.00-12.00

 
Звездна р-ца     17.30      
Експерим.театрална школа       19.30-Мл.дом 19.30-Мл.дом  
Клуб Астрономи-любители 17.00          

Млад журналист

  10.30 - 13.00   10.30-13.00    

Детска театрална школа

Худож.слово

 

18.30 – 20.00

    18.30-20.00  
Дебати      

17.00-19.00

Млад.дом

   
Литературен клуб   19.00 – 20.30        
Млад експериментатор       18.30 – 20.00    
Нестандартна математика     18.30 – 20.00      
ХИП-ХОП 18.30 – 20.30   18.30 – 20.30   18.30-20.30 през седмица