СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за април 2017 г.

 

Школи и клубове
Място на провеждане

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

Фолклорен ансамбъл „Траянци“
ЦПЛР

18.30-20.30
Малки

 

 

17.30-18.30
Малки

19.00-20.45
големи

18.30-20.30
средни

17.30-18.30
Малки

19.00-20.4
големи

 

 

Фолкорна певчевска формация  „Цветна китка-слънчева“

18.00

 

18.00

 

 

 

Школа за изучаване на народни инстументи

ЦПЛР

Гъдулка
11.30-14.00

 

Гъдулка
11.00-14.00

 

 

 

Школа по латиноамери-кански танци и мажоретен състав

ЦПЛР

 

17.30-18.30
Начинаещи

18.30-19.30
Средни

19.30-20.30
големи

 

17.30-18.30
Начинаещи

18.30-19.30
Средни

19.30-20.30
големи

18.30-20.30

 

Клуб „Хип-хоп танци“
ЦПЛР

18.30-19.30
Малки

19.30-21.00
Големи

 

18.30-19.30
Малки

19.30-21.00
Големи

 

18.30-19.30
Малки

19.30-21.00
Големи

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокална студия „Траяна глас“
ЦПЛР

17.00 – 20.30

17.00-20.30

17.00-20.30

17.00-20.30

17.00-20.30

11.00-14.00

Експериментална театрална трупа „Тези“
Младежки дом

 

 

 

19.30

19.30

 

Детска театрална школа  „Талант“
Младежки дом

18.00-20.00

 

 

18.00

 

 

Литературен клуб „Без заглавие“

 

19.00

 

 

 

 

Школа „Живопис“
ЦПЛР

10.30–12.00

 

14.30–15.00

14.00–15.00

14.00–15.00

Индив. работа

 

Школа „Приложни изскуства“
ЦПЛР

16.00–18.00

16.00–18.00

16.00–18.00

16.00–18.00

14.30–16.30

 

 

 

 

Школа „Малка пластика“
ЦПЛР

 

11.00–15.00

11.00–15.00

11.00–15.00

11.00–15.00

 

Клуб „Звездна работилница“
Обсерватория

 

 

17.30

 

 

 

Клуб „Небесен пътеводител“
Обсерватория

11.00-17.00

 

 

 

 

 

Клуб „Фото и астрофотография“
Обсерватория

17.00

 

17.00

 

 

 

„Астрономическа олимпиада“
Обсерватория

17.00

 

17.00

 

 

 

Специализирана група „Астроолимпиада“
Обсерватория

17.00

 

17.00

 

 

 

Клуб „Забавна астрономия“
Обсерватория

 

 

 

17.00

17.00

 

Клуб „Биология“ – „Зелени човечета от земята“
ЦПЛР

 

 

18.30–20.00
Малки

 

 

 

Клуб „Биология“ – „БиоLOVEя“
ЦПЛР

 

19.30–21.00

    Големи

 

 

 

 

Клуб „Млад експериментатор“
Обсерватория

17.00

 

17.00

 

 

 

Младежки общински съвет
Младежки дом

 

 

19.30

 

 

 

Клуб „Млад журналист“
ЦПЛР

 

13.00–16.00

 

13.00–16.00

 

 

Клуб „Дебати“
Младежки дом

 

19.00

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за март 2017 г.

 

 

Школи и клубове

Място на провеждане

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

Фолклорен ансамбъл „Траянци“

ЦПЛР

18.30-20.30
Малки

 

 

17.30-18.30
Малки

19.00-20.45
големи

18.30-20.30
средни

17.30-18.30
Малки

19.00-20.45
големи

 

 

Фолкорна певчевска формация  „Цветна китка-слънчева“

18.00

 

18.00

 

 

 

Школа за изучаване на народни инстументи

ЦПЛР

Гъдулка

11.30-14.00

 

Гъдулка

11.00-14.00

 

 

 

Школа по латиноамери-кански танци и мажоретен състав

ЦПЛР

 

17.30-18.30
Начинаещи

18.30-19.30
Средни

19.30-20.30
големи

 

17.30-18.30
Начинаещи

18.30-19.30
Средни

19.30-20.30
големи

18.30-20.30

 

Клуб „Хип-хоп танци“

ЦПЛР

18.30-19.30
Малки

19.30-21.00
Големи

 

18.30-19.30
Малки

19.30-21.00
Големи

 

18.30-19.30
Малки

19.30-21.00
Големи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокална студия „Траяна глас“

ЦПЛР

17.00 – 20.30

17.00-20.30

17.00-20.30

17.00-20.30

17.00-20.30

11.00-14.00

Експериментална театрална трупа „Тези“

Младежки дом

 

 

 

19.30

19.30

 

Детска театрална школа  „Талант“

Младежки дом

18.00-20.00

 

 

18.00

 

 

Литературен клуб „Без заглавие“

 

19.00

 

 

 

 

Школа „Живопис“

ЦПЛР

14.00–15.00

 

10.30–12.00

14.00–15.00

10.30-12.00

14.00-15.00

 

Школа „Приложни изскуства“

ЦПЛР

9.00-12.00

16.00 – 18.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

 

Школа „Малка пластика“

ЦПЛР

 

11.00–15.00

11.00–15.00

11.00–15.00

11.00–15.00

 

Клуб „Звездна работилница“

Обсерватория

 

 

17.30

 

 

 

Клуб „Небесен пътеводител“

Обсерватория

11.00-17.00

 

 

 

 

 

Клуб „Фото и астрофотография“

Обсерватория

17.00

 

17.00

 

 

 

„Астрономическа олимпиада“

Обсерватория

17.00

 

17.00

 

 

 

Специализирана група „Астроолимпиада“

Обсерватория

17.00

 

17.00

 

 

 

Клуб „Забавна астрономия“

Обсерватория

 

 

 

17.00

17.00

 

Клуб „Биология“ – „Зелени човечета от земята“

ЦПЛР

 

 

18.30–20.00
Малки

 

 

 

Клуб „Биология“ – „БиоLOVEя“

ЦПЛР

 

19.30–21.00
Големи

 

 

 

 

Клуб „Млад експериментатор“

Обсерватория

17.00

 

17.00

 

 

 

Младежки общински съвет

Младежки дом

 

 

19.30

 

 

 

Клуб „Млад журналист“

ЦПЛР

 

13.00–16.00

 

13.00–16.00

 

 

Клуб „Дебати“

Младежки дом

 

19.00

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за февруари 2017 г.

 

Школи и клубове
Място на провеждане

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота

Фолклорен ансамбъл „Траянци“

ЦПЛР

18.30-20.30

Малки

 

17.30-18.30
Малки

19.00-20.45
големи

18.30-20.30
средни

17.30-18.30
Малки

19.00-20.45
големи

   
Фолкорна певчевска формация 
„Цветна китка-слънчева“
18.00   18.00      

Школа за изучаване
на народни инстументи

ЦПЛР

Гъдулка
11.30-14.00

 

Гъдулка
11.00-14.00

     

Школа по латиноамери-кански танци
и мажоретен състав

ЦПЛР

 

17.30-18.30
Начинаещи

18.30-19.30
Средни

19.30-20.30
големи

 

17.30-18.30
Начинаещи

18.30-19.30
Средни

19.30-20.30
големи

18.30-20.30  

Клуб „Хип-хоп танци“
ЦПЛР

18.30-19.30 Малки

19.30-21.00
Големи

 

18.30-19.30
Малки

19.30-21.00
Големи

 

18.30-19.30
Малки

19.30-21.00
Големи

 

 

Вокална студия „Траяна глас“

ЦПЛР

17.00 – 20.30 17.00-20.30 17.00-20.30 17.00-20.30 17.00-20.30 11.00-14.00

Експериментална театрална трупа „Тези“

Младежки дом

      19.30 19.30  

Детска театрална школа  „Талант“

Младежки дом

18.00-20.00     18.00    

Литературен клуб „Без заглавие"

  19.00        

Школа „Живопис“

ЦПЛР

10.30 –12.00

 

14..00-15.00 13.30-15.00 10.30-12.00 10.30 –12.00  

Школа „Приложни изскуства“

ЦПЛР

16.00–18.00 16.00 – 18.00 16.00 –18.00 16.00–18.00 14.30 –16.30  

Школа „Малка пластика“

ЦПЛР

  11.00 – 15.00 11.00 – 15.00 11.00 – 15.00 11.00 – 15.00  

Клуб „Звездна работилница“

Обсерватория

    17.30      

Клуб „Небесен пътеводител“

Обсерватория

11.00-17.00          

Клуб „Фото и астрофотография“

Обсерватория

17.00   17.00      

„Астрономическа олимпиада“

Обсерватория

17.00   17.00      

Специализирана група
„Астроолимпиада“

Обсерватория

17.00   17.00      

Клуб „Забавна астрономия“

Обсерватория

      17.00 17.00  

Клуб „Биология“ –
„Зелени човечета от земята“

ЦПЛР

   

18.30 – 20.00
Малки

     

Клуб „Биология“ – „БиоLOVEя“

ЦПЛР

 

19.30 – 21.00
Големи

       

Клуб „Млад експериментатор“

Обсерватория

17.00   18.00      

Младежки общински съвет

Младежки дом

    19.30      

Клуб „Млад журналист“

ЦПЛР

  13.00 – 16.00   13.00 – 16.00    

Клуб „Дебати“

Младежки дом

  19.00        

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за януари 2017 г.

Школи и клубове
Място на провеждане

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота

Фолклорен ансамбъл "Траянци"
ЦПЛР

18.30-20.30
Малки

 

17.30-18.30
Малки

19.00-20.45
големи

18.30-20.30
средни

17.30-18.30
Малки

19.00-20.45
големи

   
Фолкорна певчевска формация "Цветна китка-слънчева" 18.00   18.00      

Школа за изучаване на народни инстументи
ЦПЛР

Гъдулка
11.30-14.00

 

Гъдулка
11.00-14.00

     

Школа по латиноамери-кански танци и мажоретен състав
ЦПЛР

 

17.30-18.30
Начинаещи

18.30-19.30
Средни

19.30-20.30
големи

 

17.30-18.30
Начинаещи

18.30-19.30

Средни
19.30-20.30
големи

18.30-20.30  

Клуб "Хип-хоп танци"
ЦПЛР

18.30-19.30 Малки

19.30-21.00
Големи

 

18.30-19.30
Малки

19.30-21.00
Големи

 

18.30-19.30
Малки

19.30-21.00
Големи

 

Вокална студия "Траяна глас"
ЦПЛР

17.00–20.30 17.00-20.30 17.00-20.30 17.00-20.30 17.00-20.30 11.00-14.00

Експериментална театрална трупа "Тези"
Младежки дом

      19.30 19.30  

Детска театрална школа "Талант"
Младежки дом

18.00-20.00     18.00    

Литературен клуб "Без заглавие"

  19.00        

Школа "Живопис"
ЦПЛР

 

14..00-15.00 13.30-15.00 10.30-12.00 13.30-15.00  

Школа "Приложни изскуства"
ЦПЛР

9.00-12.00 16.00 – 18.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00  

Школа "Малка пластика"
ЦПЛР

  11.00–15.00 11.00–15.00 11.00–15.00 11.00–15.00  

Клуб "Звездна работилница"
Обсерватория

    17.30      

Клуб „Небесен пътеводител“
Обсерватория

11.00-17.00          

Клуб "Фото и астрофотография"
Обсерватория

17.00   17.00      

"Астрономическа олимпиада"
Обсерватория

17.00   17.00      

Специализирана група "Астроолимпиада"
Обсерватория

17.00   17.00      

Клуб "Забавна астрономия"
Обсерватория

      17.00 17.00  

Клуб "Биология" – "Зелени човечета от земята"
ЦПЛР

   

18.30–20.00
Малки

     

Клуб "Биология" – "БиоLOVEя"
ЦПЛР

 

19.30–21.00
Големи

       

Клуб "Млад експериментатор"
Обсерватория

17.00   17.00      

Младежки общински съвет
Младежки дом

    19.30      

Клуб "Млад журналист"
ЦПЛР

  13.00–16.00   13.00–16.00    

Клуб "Дебати"
Младежки дом

  19.00        
 

Първи национален конкурс за рисунка "Моят празник"

Първи национален конкурс за рисунка "Моят празник" атмосфера, колорит и наградени.

Честито! С благодарност към Община Стара Загора, проф. Марин Добрев, Тошо Стефанов, Слави Славов и Юлия Славова за журиране, организация и всеотдайна работа.