СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за м. декември 2015

Школи и клубове понеделник вторник сряда четвъртък петък

събота

”Маргаритки”
Зала Държавна опера

17.15-21.00 17.15-21.00 17.15 - 21.00

Извънредни
репетиции

17.15-21.00

Извънредни
репетиции

Вокална студия 16.30 - 20.30 16.30-20.30

16.30-20.30

16.30-20.30

11.00-14.00

Индив.работа

 

Малка пластика

  11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00  
ФА ”Траянци” 17.30 - 20.45 17.30-20.00 17.30-20.45 17.30-20.00

Консултации

 

Латиноамерикански танци

13.00 – 15.00
Индив.работа

17.30-19.30

13.00–15.00
Индив.работа

17.30–19.30 18.30-19.30  

Мажоретен състав

  19.30-21.00   19.30–21.00 19.30–21.00

16.30-18.00
неделя

Приложни изкуства 10.30–13.30 09.00-12.00 10.30–13.30 16.00–18.00

09.00 – 12.00

 
Живопис  

10.00-12.00

10.00–12.00

13.30–15.00

14.00 – 15.30  
Народен хор   17.30-18.30   17.30–18.30    
Звездна р-ца     17.30      
Експерим.театрална школа       19.30-Мл.дом 19.30-Мл.дом  
Клуб Астрономи-любители 17.00          

Млад журналист

  10.30-13.00   10.30-13.00    

Детска театрална школа
Худож. слово

 

18.30-20.00

Мл. дом

   

18.30-20.00

ЦНКИ

 
Дебати      

17.00-19.00
Млад. дом

   
Литературен клуб   19.00-20.30        
Млад експериментатор       18.30–20.00    
Нестандартна математика     18.30–20.00      
ХИП-ХОП 18.30–20.30   18.30–20.30   18.30-20.30
през седмица
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за м. ноември 2015

Школи и клубове понеделник вторник сряда четвъртък петък

събота

”Маргаритки”

Зала Държавна опера

17.15 - 21.00 17.15 - 21.00 17.15 - 21.00

Извънредни

репетиции

17.15 - 21.00

Извънредни

репетиции

Вокална студия 16.30 - 20.30 16.30 - 20.30

16.30-20.30

16.30 - 20.30

11.00 - 14.00

Индив.работа

 

Малка пластика

  11.00 - 15.00 11.00 - 15.00 11.00 - 15.00 11.00 - 15.00  
ФА ”Траянци” 17.30 - 20.45 17.30 - 20.00 17.30 - 20.45 17.30 - 20.00

Консултации,

 

Латиноамерикански танци

13.00 – 15.00

Индив.работа

17.30 – 19.30

13.00 – 15.00

Индив.работа

17.30 – 19.30 18.30 - 19.30  

Мажоретен състав

  19.30 – 21.00   19.30 – 21.00 19.30 – 21.00

16.30 – 18.00

неделя

Приложни изкуства 14.00 – 16.00 16.00 – 18.30 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00

14.00 – 16.00

 
Живопис  

14.30 – 15.30

14.30 – 15.30

10.00 – 12.00

14.00 – 15.00  
Народен хор

2,9,16,23.

ХІ.2015

3,10,17

ХІ.2015

4,11,18,25

ХІ.2015г

5,12,19,26

ХІ.2015г

6,13.ХІ.

10.00-12.00

 
Звездна р-ца     17.30      
Експерим.театрална школа       19.30-Мл.дом 19.30-Мл.дом  
Клуб Астрономи-любители 17.00          

Млад журналист

  10.30 - 13.00   10.30-13.00    

Детска театрална школа

Худож.слово

 

18.30 – 20.00

    18.30-20.00  
Дебати      

17.00-19.00

Млад.дом

   
Литературен клуб   19.00 – 20.30        
Млад експериментатор       18.30 – 20.00    
Нестандартна математика     18.30 – 20.00      
ХИП-ХОП 18.30 – 20.30   18.30 – 20.30   18.30-20.30 през седмица  

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ м.октомври 2015 г.

Школи и клубове

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

”Маргаритки”

Зала Държавна опера

17.15 - 21.00

17.15 - 21.00

17.15 - 21.00

Извънредни

репетиции

17.15 - 21.00

Извънредни

репетиции

Вокална студия „Траяна глас”

16.30 - 20.30

16.30 - 20.30

16.30-20.30

16.30 - 20.30

11.00 - 14.00

Индив.работа

 

Малка пластика

 

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

 

ФА ”Траянци”

17.00 - 20.45

17.00 - 20.45

17.00 - 20.45

17.00 - 20.45

Консултации,

 

Латиноамерикански танци

13.00 – 15.00

Индив.работа

17.30 – 19.30

13.00 – 15.00

Индив.работа

17.30 – 19.30

18.30 - 19.30

 

Мажоретен състав

 

19.30 – 21.00

 

19.30 – 21.00

19.30 – 21.00

16.30 – 18.00

неделя

Приложни изкуства

10.30 – 13.30

09.00 – 12.00

10.30 – 13.30

16.00 – 18.00

09.00 – 12.00

 

Живопис

 

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

13.30 – 15.00

14.00 – 15.30

 

Народен хор

12,19,26.

10.2015

06,20,20

10.2015.

07,14,21,28.

10.2015

 

 

 

Звездна р-ца

 

 

17.30

 

 

 

Експерим.театрална школа

 

 

 

 

19.30-Мл.дом

11.00-Мл.дом

Клуб Астрономи-любители

17.00

 

 

 

 

 

Млад журналист

 

10.30 - 13.00

 

10.30-13.00

 

 

Детска театрална школа

Худож.слово

 

18.30 – 20.00

 

 

18.30-20.00

 

Дебати

 

 

 

17.00-19.00

Млад.дом

 

 

Литературен клуб

 

19.00 – 20.30

 

 

 

 

Млад експериментатор

 

 

 

18.30 – 20.00

 

 

Нестандартна математика

 

 

18.30 – 20.00

 

 

 

ХИП-ХОП

19.30 – 20.30

 

19.30 – 20.30

 

 

 

Първи сбирки на школата

23.09.2015 г 18.30 ч. ФА ”Траянци” зала ІІІ етаж
24.09.2015 г 18.30 ч. 
ФА ”Траянци”   зала ІІІ етаж
01.10.2015 г
    
16.30 ч. 
Приложно изкуство ет. ІІІ ст.24
17.00 ч.
Народен хор
ет. ІІ стая 17
17.30 ч. Латинотанци  
17.30 ч. Вокална студия ІІІ ет. стая 24
17.00 ч. Млад експериментатор ІІІ ет. стая 23
06.10.2015 г 
    
10.30 ч. Живопис ІІІ ет. стая 20
11.00 ч.
Малка пластика
ІІІ ет. стая 22
17.30 ч.
Детска театрална школа ІІІ ет. стая 23
19.30 ч.
клуб ”Дебати” 
Младежки дом
19.00 ч. Литературен клуб
ІІ ет. стая 17
08.10.2015 г
 
16.00 ч.
Нестандартна м-ка
ІІІ ет. стая 23
19.30 ч.
Хип-хоп  
ІІ ет.з ала
16.10.2015 г 19.30 ч 
Експериментална театрална група Младежки дом


                                                                                                    

Започва новият творчески сезон в Центъра за наука, култура и изкуство град Стара Загора

Уважаеми момичета и момчета на възраст от 6 до 19 години и родители, започва новият творчески сезон в Центъра за наука, култура и изкуство град Стара Загора.

Каним ви да се запознаете с нашите школи, клубове и различни формации и да изберете според вашите интереси.

Очакваме ви.