Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приема участници в клубни форми и школи за новата творческа 2019 – 2020 година.


Център за подкрепа за личностно развитие – град Стара Загора е част от структурата на Община Стара Загора. Основната дейност на ЦПЛР е организиране на извънучилищна дейност с деца и младежи в свободното им време за развитие на личностния потенциал, творческото мислене, изграждане на нравствена, познавателна, естетическа, екологична и гражданска култура.
Чрез дейностите си Центърът работи за изграждане и утвърждаване на духовни и граждански ценности, защита на правата на децата и младежите..
Ако си дете или младеж на възраст от 6 до 19 години и искаш да откриеш и развиеш своите заложби и умения за цял живот, заповядай при нас. Тук всички получават равен старт, независимо от вероизповедание, етнос и социален статус.
Заниманията са в три направления – Изкуство, Наука и Гражданско и неформално образование в 23 форми и клубове.
Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и младежи.

Прочети още: Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приема участници в клубни форми и школи за...

Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приема участници в клубни форми и школи за новата творческа 2019 – 2020 година.


Център за подкрепа за личностно развитие – град Стара Загора е част от структурата на Община Стара Загора. Основната дейност на ЦПЛР е организиране на извънучилищна дейност с деца и младежи в свободното им време за развитие на личностния потенциал, творческото мислене, изграждане на нравствена, познавателна, естетическа, екологична и гражданска култура.
Чрез дейностите си Центърът работи за изграждане и утвърждаване на духовни и граждански ценности, защита на правата на децата и младежите..
Ако си дете или младеж на възраст от 6 до 19 години и искаш да откриеш и развиеш своите заложби и умения за цял живот, заповядай при нас. Тук всички получават равен старт, независимо от вероизповедание, етнос и социален статус.
Заниманията са в три направления – Изкуство, Наука и Гражданско и неформално образование в 23 форми и клубове.
Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и младежи.

Прочети още: Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приема участници в клубни форми и школи за...

Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приема нови участници във всички свои клубни форми и школи за новата учебна 2019 – 2020 г.

Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приема нови участници във всички свои клубни форми и школи за новата учебна 2019 – 2020 г.
Целогодишно записване на деца и младежи в школите и клубовете на центъра.
Децата, младежите и родителите могат да подават заявления лично в сградата на ЦПЛР
- Стара Загора ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3 от 16.09. 2019 г.
Начало на заниманията за 2019 – 2020 г. – 01.10.2019 г. по график за всяка от формите.
Задължително е посочването на точен адрес, населеното място, клас, тел. за контакт училище или детска градина. Всяко дете или младеж може да се обучава най-много в 3 форми.
Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите.
Участието във всички форми е безплатно.

Клубни форми и школи

 

Прочети още: Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора приема нови участници във всички свои...

Лятна програма

lyatna programa 1

Цялата програма - ТУК